Uitgangspunt is een traject van in principe maximaal vier maanden. Tijdens de intake bepalen we in onderling overleg de duur van jouw persoonlijk traject. Je loopt twee maal per week in een groep van ongeveer tien mensen. Deze groepstraining wordt begeleid door een trainer. En daarnaast ga je op basis van een eenvoudige loopinstructie ook één keer per week zelf  lopen.

Er is geen vaste groep of startdatum, je kunt dus op elk moment instromen!

Voordat je start met de groepstrainingen willen we graag eerst persoonlijk kennismaken. Dat gebeurt door middel van een ontspannen wandeling met één van onze trainers. Daarbij is er natuurlijk ruimte voor vragen die er mogelijk zijn en kunnen we de wederzijdse verwachtingen bespreken.

Met dit gesprek en de informatie uit onze intakelijst bekijken we of runningtherapie een geschikte vorm van bewegen is voor jou.

Evaluatiemomenten vinden plaats na twee maanden door een gesprekje en na vier maanden door een vragenlijst en een gesprekje, waarbij we jouw ervaringen en behoeften bespreken.